Välj belopp per månad

100 kr

200 kr

300 kr

Dina uppgifter

Godkännande av autogiro via:

För att uppdatera dig med relevant information och om hur dina pengar används registrerar vi dina uppgifter i vår databas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) med den rättsliga grunden berättigat intresse. Du har alltid rätt att kontakta oss för att ändra eller ta bort information. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy på vår hemsida, wateraid.se/integritet.

100 kr

Varje månad kan efter ett år räcka till en regninsamlingskruka som förser en familj med rent vatten.

200 kr

Varje månad kan efter ett år förse 12 barn med rent vatten.

300 kr

Varje månad kan efter ett år bekosta en lokalt tillverkad reppump som förser ett samhälle med rent vatten.

Icon drop 0a73804d9f8b9f3dda3af410b44a2ed63526272e7cf554e544b5f5827fda98d4

Vatten

844 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och varje dag dör runt 800 barn av smutsigt vatten. Tillsammans med våra lokala partners ger vi människor tillgång till rent vatten. Vi använder teknik som kan underhållas på plats för en långsiktig lösning.

Icon toilet 589d0c5d8ec7fc0a4c1b4bbb5127381d543af933dbad206f6acfa220900f6fca

Sanitet

2,3 miljarder människor saknar tillgång till en toalett. När människor tvingas uträtta sina behov i det fria sprids sjukdomar snabbt och vattenkällor blir förorenade. Kvinnor och flickor riskerar också att bli utsatta för övergrepp när det ska uträtta sina behov.

Icon hands dd6fd81ce377f46a561c3bb73742fdd25b36c72f789469c3c50fbf58c06df198

Hygien

Där hygienen är dålig sprids sjukdomar snabbt. Det är inget vare sig vattenkranar eller toaletter ensamt kan förhindra. Vi utbildar människor i hygien så att de kan tillgodogöra sig alla fördelar som kommer med tillgång till rent vatten och toaletter.