Välj belopp per månad

200 kr

300 kr

500 kr

100 kr

Varje månad kan efter ett år räcka till en regninsamlingskruka som förser en familj med rent vatten.

200 kr

Varje månad kan efter ett år förse 12 barn med rent vatten.

300 kr

Varje månad kan efter ett år bekosta en lokalt tillverkad reppump som förser ett samhälle med rent vatten.

Dina uppgifter

Godkännande av autogiro via:

För att uppdatera dig med relevant information och om hur dina pengar används registrerar vi dina uppgifter i vår databas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) med den rättsliga grunden berättigat intresse. Du har alltid rätt att kontakta oss för att ändra eller ta bort information. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy på vår hemsida, wateraid.se/integritet.

Icon drop

Vatten

785 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och varje dag dör över 800 barn av smutsigt vatten. Tillsammans med våra lokala partners ger vi människor tillgång till rent vatten. Vi använder teknik som kan underhållas på plats för en långsiktig lösning.

Icon toilet

Sanitet

2 miljarder människor saknar tillgång till en toalett. När människor tvingas uträtta sina behov i det fria sprids sjukdomar snabbt och vattenkällor blir förorenade. Kvinnor och flickor riskerar också att bli utsatta för övergrepp när det ska uträtta sina behov.

Icon hands

Hygien

Där hygienen är dålig sprids sjukdomar snabbt. Det är inget vare sig vattenkranar eller toaletter ensamt kan förhindra. Vi utbildar människor i hygien så att de kan tillgodogöra sig alla fördelar som kommer med tillgång till rent vatten och toaletter.